Muôn màu kỹ năng

Thời gian: 1 ngày tại khu sinh thái Tản Đà Resort, Ba Vì, Hà Nội (Cách TT Hà Nội 60 km) dành cho tập thể có số lượng >20 học sinh tham gia, từ 10-16 tuổi.

Mục tiêu: Tạo cơ hội cho học viên trải nghiệm, tăng cường các kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Hoạt động tiêu biểu trong chương trình:

– Khởi động hấp dẫn bằng hoạt động TỰ TIN LÀ CHÍNH MÌNH, với các trò chơi rèn luyện kỹ năng giao tiếp như: ”Con tàu mong muốn”, ”Phóng viên tập sự”, ”Thi tài cảm xúc”.

– Trò chơi lớn: NGƯỜI CHỈ HUY TÀI BA, rèn luyện kỹ năng Lãnh đạo, với các chặng trò chơi thử thách như: “Mê cung thử thách”, “Đôi hài vạn dặm”, “Dẫn dắt cuộc chơi”.

– Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đềvới hoạt động ĐI TÌM GIẢI PHÁP, với các hoạt động tiêu biểu như: “Đặt câu hỏi”, “Lật thảm bay”, “Xây tháp Eiffel”.

– Với hoạt động THỬ THÁCH CỰC ĐẠI, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, với các phần thi vừa thử tài sáng tạo vừa thử sự khéo léo của các thành viên trong nhóm như: ”Hành trình vượt biển”, ”Cạm bẫy chông”, ”Kết bè vượt sông”.

Đăng ký tham gia “Muôn màu kỹ năng” khám phá và nhận ra giá trị của bản thân, phát huy khả năng sáng tạo và tăng cường khả năng làm việc nhóm của học sinh.

Tư vấn&đăng ký liên hệ: Ms Thảo: 0965458016/ thanhthao@4t.org.vn

Trân trọng!