Camp khác

Tự tin tỏa sáng

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại Family Resort, Ba Vì, Hà Nội (Cách TT Hà Nội 50km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 11-18 tuổi. Mục tiêu: Tạo cơ hội để học sinh được khám phá và thể hiện cá tính bản thân, trở nên tự tin… View Article

Sức mạnh đoàn kết
Sức mạnh đoàn kết

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại Khu sinh thái Hải Cảng Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội (Cách TT HN 50km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 11-18 tuổi. Mục tiêu: Giúp học sinh tăng cường kết nối với thế giới xung quanh, trở nên cởi mở,… View Article

Chinh phục thử thách

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại Khu du lịch Long Việt, Ba Vì, Hà Nội (Cách TT Hà Nội 60km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 9-18 tuổi. Mục tiêu: Xây dựng tinh thần làm việc nhóm, tăng cường sự tin tưởng, đoàn kết, hòa đồng trong… View Article

Bí mật tình bạn

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại Khách sạn Công đoàn Kim Bôi, Hòa Bình (Cách TT Hà Nội 80km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 11-18 tuổi. Mục tiêu: Gắn kết hơn với các bạn bè trong lớp, cùng khám phá các giá trị của tình bạn… View Article

Chìa khóa thành công
Chìa khóa thành công

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại Khu du lịch Tam Đảo, Vĩnh Phúc (Cách trung tâm HN 80km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 12-18 tuổi. Mục tiêu: Xây dựng các giá trị tạo dựng thành công cho mỗi thành viên, bao gồm: Tự tin, Chia sẻ,… View Article

Hành trình kết nối

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại An Lạc Resort, Kim Bôi, Hòa Bình (Cách TT HN 80km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 11-18 tuổi. Mục tiêu: Giúp học sinh tăng cường kết nối với thế giới xung quanh, trở nên cởi mở, tự tin, thấu hiểu… View Article

Tự tin tỏa sáng

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại Vườn chim Thung Nham, Ninh Bình (Cách TT Hà Nội 100km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 12-18 tuổi. Mục tiêu: Tạo cơ hội để học sinh được khám phá và thể hiện cá tính bản thân, trở nên tự tin… View Article

We are one
We are one

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại Vườn Vua resort, Thanh Thủy, Phú Thọ (Cách TT Hà Nội 70km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 12-18 tuổi. Mục tiêu: Tạo cơ hội để học sinh được khám phá và thể hiện cá tính bản thân, trở nên tự… View Article

Công dân tích cực
Công dân tích cực

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm tại Asean Resort, Sơn Tây, Hà Nội (Cách TT Hà Nội 40km), dành cho tập thể lớp có >20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 12-18 tuổi. Mục tiêu: Trải nghiệm và xây dựng tinh thần “Công dân tích cực”, biết nhận diện bản thân, kết nối với bạn… View Article

Kho báu rừng xanh
Kho báu rừng xanh

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm  tại Ba Vì Resort, VQG Ba Vì, Hà Nội (Cách TT Hà Nội 70km), dành cho lớp tập> 20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 10-16 tuổi. Mục tiêu: Gắn kết hơn với các bạn bè trong lớp, cùng khám phá các giá trị của thiên nhiên và… View Article