Tour khác

Kho báu rừng xanh
Kho báu rừng xanh

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm  tại Ba Vì Resort, VQG Ba Vì, Hà Nội (Cách TT Hà Nội 70km), dành cho lớp tập> 20 học sinh tham gia, độ tuổi từ 10-16 tuổi. Mục tiêu: Gắn kết hơn với các bạn bè trong lớp, cùng khám phá các giá trị của thiên nhiên và… View Article